سعید ابراهیمی

آموزش کمانچه

درباره متخصص

تدریس کمانچه از مبتدی تا پیشرفته تدریس خصوصی و آموزشگاهی مدرس آموزشگاه گریلی واقع درسید خندان کارشناس موسیقی (دانشگاه تهران)

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص