محزون

درباره متخصص

بهترین آموزشگاه دف درتهران توسط بهترین مدرس آموزش دف در غرب تهران مدت 12 سال است که در زمینه آموزش دف در تهران فعالیت دارد و بهترین استاد دف تهران در این آموزشگاه فعالیت دارند آموزش دف در این آموزشگاه با متد زیر آموزش داده می شود آموزش دف در تهران از مبتدی تا ...

مشاهده بیشتر
تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر