مدرس ریاضی

ریاضی

درباره متخصص

تدریس مفهومی ریاضی از پایه تا کنکور و دانشگاه در تهران

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص