سعید رامندی

ریاضی

درباره متخصص

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۱۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص