زینب خدایی

معلم خصوصی زبان آلمانی

درباره متخصص

فقط زبان آموز خانم دکترای زیست شناس از دانشگاه هایدلبرگ آلمان با سابقه ۵ سال تحصیل و زندگی در این کشور و مدرس زبان آلمانی و زیست شناسی از سال ۱۳۹۳

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص