هنرهای رزمی

آموزش ووشو

درباره متخصص

آموزش مبارزات رینگی ونیمه آزاد و تخصصی ووشو (ساندا)

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص