شیما آذری

آموزش ارف

درباره متخصص

مدرس ارف و تئوری موسیقی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص