مشاور

مشاوره تحصیلی

درباره متخصص

مشاوره تحصیلی انتخاب رشته برنامه ریزی ثبت نام دانشگاه مشاوره شغلی و کسب و کار

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۰/۰۴/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص