ميلاد

مشاوره تحصیلی

درباره متخصص

رتبه ١٢٣ كنكور سراسرى و دانشجوى مهندسى برق دانشگاه صنعتى شريف

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص