---------

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران - توحید - ستارخان

مشاهده بیشتر