یاسمن عسگری

المپیاد نجوم

درباره متخصص

من برنز المپیاد نجوم و اختر فیزیک سال ۱۳۹۶ هستم و مطالبی درحوزه اخترفیزیک و کیهان شناسی و تحلیل داده تدریس می کنم. هزینه کلاس ها توافقی است.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص