پویان زادمجید

آموزش ویولن

درباره متخصص

تدریس ویولن کلاسیک و ایرانی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص