پارسا

درباره متخصص

مشاور تحصیلی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر