تدریس عربی از پایه تا دکترا

معلم خصوصی زبان عربی

درباره متخصص

تدریس خصوصی عربی. عربی را آسان یاد بگیرید دکترای دانشگاه علامه طباطبایی رتبه یک کشوری کارشناسی ارشد  دروس راهنمایی و دبیرستان. تقویتی و کنکوری طراح آزمون های قلم چی و علم و دانش مشاوره کنکوری تدریس خصوصی دروس رشته زبان و ادبیات عربی تدریس دروس عربی رشته الهیات و علوم ...

مشاهده بیشتر
تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص