مدرس موسیقی

آموزش تئوری موسیقی

درباره متخصص

تدریس تخصصی تار و سه تار

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

تهران - دامپزشکی - قصرالدشت - رودکی - آذربایجان

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص