آورزمانی

معلم خصوصی زبان عربی

درباره متخصص

تدریس قواعد عربی در دو مقطع

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص