محمدپور

ریاضی

درباره متخصص

دبیر رسمی آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص