زارعی

ریاضی

درباره متخصص

تدریس و رفع اشکال و حل تمرین ریاضی و فیزیک در منزل خود در همه مناطق تهران هزینه هر ساعت به صورت توافقی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران - پارک شهر

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص