ارش

اجرا

درباره متخصص

اجرای صحنه ای‌و‌جنگ‌برای سمینارها و شرکت‌ها به همراه خوانتدگان‌و‌هنرمندان.موزیک‌مجالس با بند حرفه ای و آموزش سازهای موسیقی

تاریخ شروع فعالیت

-

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص