احسان علوی

آموزش نی

درباره متخصص

آموزش نوازندگی نی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص