بهزاد شجاعی

وکیل خانواده

درباره متخصص

مشاوره حقوقی توسط کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص