دبیر

زیست شناسی

درباره متخصص

زیست را مفهومی تدریس میکنم ودرس رابرای یادگیری دانش آموز ساده میکنم.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص