نقاش ساختمان

نرده و تزئینات ساختمان

درباره متخصص

ارایه نقاشی ساختمان.کاغذ دیواری.کف سابی.سقف کاذب

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص