موسسه حقوقی نیک نام لوئی

قرارداد

درباره متخصص

وکالت در دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری ، خانواده ، ثبتی و ...

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص