MORTEZA

آموزش شنا

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص