مدرس موسیقی

آموزش فلوت

درباره متخصص

آموزش فلوت ایرانی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص