رضایی

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

فیلم، اسکریپت و متون تخصصی و عمومی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص