مجموعه علمی فرهنگی عصر

آموزش فیلمبرداری

درباره متخصص

آموزشی - پژوهشی و فناوری - هنری - ورزشی - دانشگاهی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۰۰ نفر

آدرس

-

سایت
http://SCSchool.ir
مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص