عرضی

عربی

درباره متخصص

تجربه تدریس مکالمه لهجه لبنانی تجربه تدریس ادبیات عرب در سطوح بالا فارغ التحصیل دانشگاه BAU بیروت

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص