مسعود قریب

درباره متخصص

مدرس تار و سه تار ، سلفژ ، تئوری موسیقی و آهنگسازی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر