برق صنعتی

درباره متخصص

برق صنعتی و تبزاردقیق وplc

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر