صبا آذربایجانی

معلم خصوصی زبان انگلیسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص