بیابانی

فیزیک

درباره متخصص

دبیر رسمی آموزش و پرورش لیسانس فیزیک از دانشگاه فرهنیگان دانشجوی ارشد پلاسما در دانشگاه بین المللی قزوین

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص