چيتسا

درباره متخصص

در زمينه عكاسي عروس ،پرتره،كودك،صنعتي،تبليغات فعاليت دارم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر