مشاور سلامتی

کاهش وزن

درباره متخصص

ارائه محصولات گیاهی و ارگانیک

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۷۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص