وکالت و مشاوره خقوقی

قرارداد

درباره متخصص

انجام کلیه امور کیفری و حقوقی با قیمت توافقی و شرط نتیجه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۳ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص