متخصص تغذیه

مشاوره تغذیه

درباره متخصص

از سال 82 سابقه کار در زمینه تخصصم دارم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۲/۱۰/۰۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۰۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران - عباسی

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص