قهرمانی

درباره متخصص

مترجم و مدرس فرانسه ۸ سال سابقه کار

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر