پاشایی

آموزش سنتور

درباره متخصص

آموزش سنتور مخصوص بانوان و کودکان

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۰۸/۰۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۸/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص