محمد

مشاوره روانشناسی

درباره متخصص

روانشناسی کودک،مشاوره خانواده،تحصیلی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص