سعید سرابی

عکاسی پرتره

درباره متخصص

انجام کلیه پروژه های موسیقی و تصویر

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص