کارگردان، فیلمبردار، تدوین

ساخت فیلم

درباره متخصص

بنده ده سال سابقه کاری دارم در حوزه سینما و تلویزیون

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص