مسعود

درباره متخصص

متخصص در امور چاپ افست - گرافیک و طراحی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر