آقای تصفیه آب

درباره متخصص

دستگاهها و سیستم های تصفیه آب خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۱۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر