علی بنی هاشمی

ساخت انیمیشن

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص