روانشناس بالینی

مشاوره روانشناسی

درباره متخصص

تخصص های مشاوره: خانواده طلاق خیانت جنسی کودک نوجوان فردی افسردگی اضطراب وسواس

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص