الینا فیلم

عکاسی عروسی

درباره متخصص

فیلمبرداری و عکاسی مجالس

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص