پگاه

انگلیسی

درباره متخصص

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و بالعکس و تدریس زبان انگلیسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص