حسین قدرتی

آموزش کشتی

درباره متخصص

مربی کشتی آزاد مربیگری درجه ۳ ده سال سابقه مربیگری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص