پسیو کار شبکه و تلفن و دوربین

درباره متخصص

انجام کار های پسیو شبکه و تلفن و نصب دوربین و برق با قیمت بسیار پایین

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۲۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۲۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر